Casal d’estiu 2021

Consulta el Fulletó informatiu del Casal d’Estiu. Podeu veure el Dossier del casal Empleneu la fitxa d’Inscripció i envieu-la per correu al jordi@naifarlleure.es o bé entregueu-la a la secretaria de l’escola, juntament amb la Declaració responsable