La nostra visió

La nostra visió

L’AFA és una associació de famílies de l’escola, formada per una junta directiva i diferents comissions.
La funció o l’objectiu d’aquesta associació és potenciar la participació de de les famílies per donar suport i per millorar la vida a l’escola.

L’afa gestiona:
– Servei de menjador
– Servei d’acollida
– Activitats extraescolars
– Casals d’estiu
– Venda de bates i samarretes de l’escola
– Pàrquing de bicicletes i patinets.

Tenim un Afa participativa i oberta a tothom. Amb la comissió de projectes observem les necessitats o possibles carències que hi poden haver i les intentem cobrir per millorar l’escola.
Tenim un Afa forta on ens preocupa l’educació dels nostres fills, vol que siguin feliços a l’escola i sàpiguen gestionar bé les seves emocions per saber desenvolupar-se el millor possible tant a l’escola com a la societat, que no és fàcil.
Us animem a formar part d’aquesta gran família i a que participeu en nous projectes.